Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Dbc-systematiek

Dbc staat voor diagnose-behandelcombinatie. Een dbc omvat het traject van maximaal 365 kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als deze zorg nodig heeft voor een bepaalde diagnose, vanaf de eerste afspraak bij een ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hieruit volgt. De dbc is de basis voor declaratie van de zorg bij de zorgverzekeraar of de patiënt.

Een dbc is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en/of verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Hieruit volgen een aparte behandelprestatie, verblijfsprestatie en/of overige prestaties. Deze prestaties hebben maximumtarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt deze jaarlijks vast.

De dbc-systematiek in de ggz werkt volgens een proces van registratie, validatie en afleiding. Voordat u gaat registreren, classificeert u de diagnose volgens het classificatiesysteem DSM-5. Het registreren zelf gebeurt nog in de voorganger hiervan: DSM-IV.

Registratie

Het registratieproces start zodra een patiënt zich meldt met een zorgvraag. Op dat moment opent u meteen een zorgtraject. Dit zorgtraject volgt het zorgproces voor één primaire diagnose en bevat een initiële dbc en eventueel één of meerdere vervolg-dbc′s. U vult die diagnose vaak pas in bij het registreren van de initiële dbc.

De openingsdatum van de initiële dbc is de datum waarop u de eerste patiëntgebonden activiteit uitvoert (de eerste afspraak). Dit kan dus later zijn dan de start van het zorgtraject (het moment dat u de eerste afspraak maakt).

Validatie

Als de dbc is afgesloten, volgt de validatie. Dit is de controle van de dbc op goede en volledige registratie volgens de Nadere regel Gespecialiseerde ggz.

Afleiding

Na de validatie volgt de afleiding naar een behandelprestatie/productgroep. Vervolgens stuurt u de factuur over de dbc naar de zorgverzekeraar of de patiënt. Daarnaast levert u de dbc-gegevens aan het dbc-informatiesysteem (DIS).