Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Wijzigingen in 2021

Voor 2021 zijn net als in 2020 de inhoudelijke wijzigingen zo klein mogelijk gehouden. We hebben een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in de gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd.

Lees meer over de wijzigingen in de informatiekaart en in de wijzigingendocumenten bij de dbc-releases RG21a, RG21b en RG21c . Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de gespecialiseerde ggz.

Beveiligingsniveau 4

Op basis van de Wet verplichte ggz kan de rechter besluiten tot verplichte verblijfszorg in een Forensische Psychiatrisch Centrum. Dit valt onder beveiligingsniveau 4. Een aparte prestatie hiervoor biedt transparantie in de zorg van patiënten die mogelijk een risico vormen voor de maatschappelijke veiligheid. Daarmee kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot passende inkoopafspraken komen en waar nodig bijsturen. Er zijn zeven nieuwe deelprestaties verblijf (A4 t/m G4) met beveiligingsniveau 4. Dit sluit aan op de al bestaande verblijfsprestaties voor beveiligingsniveau 2 en 3.

Acute psychiatrische hulpverlening

In de beleidsregel en regeling zijn kleine wijzigingen gemaakt ter verduidelijking en een betere leesbaarheid. De enige inhoudelijke wijziging is dat de verplichting van een accountantscontrole bij de definitieve aanvraag is vervallen. In plaats daarvan heeft u een bestuursverklaring nodig.

De vereiste van directe tijd van de regiebehandelaar bij een crisis-dbc buiten budget met verblijf met zorgtype 304 is vervallen. Een regiebehandelaar hoeft geen directe tijd te besteden aan de patiënt, als dit in de voorafgaande crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) al is gebeurd.

Overgang naar zorgprestatiemodel

De dbc-systematiek wordt per 2022 opgevolgd door het zorgprestatiemodel. Alle eind 2021 lopende dbc's moeten daarom worden afgesloten, waarna u in 2022 een nieuw traject volgens het zorgprestatiemodel kunt openen. Om deze dbc's goed af te kunnen sluiten, is een nieuwe sluitrden toegevoegd.