Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Typeren crisis-dbc

Zorgtypen

Voor de crisis-dbc’s binnen budget is er één zorgtype:

 • 303: Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget.

Bij een crisis-dbc’s buiten budget zijn drie zorgtypes mogelijk:

 • 304: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget
  Dit zorgtype geldt voor zorgaanbieders die eerder zorgtype 303 hebben geregistreerd of die de crisiszorg in de eerste drie dagen via onderlinge dienstverlening bij de gebudgetteerde zorgaanbieder in rekening hebben gebracht. U gebruikt dit zorgtype als de looptijd van een crisis-dbc binnen budget voorbij is terwijl de crisis nog voortduurt.
 • 305: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – zorgaanbieder geen onderdeel regioplan
  Dit zorgtype geldt voor aanbieders binnen een regio met een regioplan, maar die zelf geen deelnemer zijn. Zorgtype 305 geeft deze aanbieders de kans te zorgen voor overdracht naar een aanbieder die wel aan het regioplan deelneemt. Daarom heeft een dbc met dit zorgtype een looptijd van slechts één dag en is een opvolgende crisis-dbc niet mogelijk.
 • 306: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – geen regioplan
  Dit zorgtype geldt als in een regio geen regioplan is vastgesteld.

Zie ook bijgaande figuur voor de mogelijkheden:

Diagnosen

U hoeft binnen een crisis-dbc geen diagnose te registreren. Kies bij het openen van een eerste crisis-dbc een zo goed mogelijk passende (werk)diagnose.

Opvolgende dbc's

Na afsluiten van een crisis-dbc zijn de volgende dbc's mogelijk. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de situatie:

Na crisis-dbc met zorgtype 303:

 • Acute psychiatrische hulpverlening wordt nog steeds geboden: crisis-dbc buiten budget met zorgtype 304.
 • Geen sprake meer van acute situatie, er staat geen reguliere dbc open: reguliere initiële dbc met zorgtype in de 100-reeks.
 • Geen sprake meer van acute situatie en al openstaande reguliere dbc: verder registeren op openstaande dbc.

Na crisis-dbc met zorgtype 305:

 • Reguliere dbc.

Na crisis-dbc met zorgtype 306:

 • Acute psychiatrische hulpverlening wordt nog steeds geboden: vervolg crisis-dbc buiten budget met zorgtype 306.
 • Geen sprake meer van acute situatie, er staat geen reguliere dbc open: reguliere initiële dbc met zorgtype in de 100-reeks.
 • Geen sprake meer van acute situatie en al openstaande reguliere dbc: verder registeren op openstaande dbc.