Basispakket

De zorg in het verplicht verzekerd pakket op grond van de Zvw.