Begeleiding

Er zijn twee vormen van begeleiding:

Geneeskundig begeleidingscontact

Deze vorm van begeleiding bevat activiteiten die ingrijpen op de beperkingen voortvloeiend uit de stoornis. Dit begeleidingscontact moet in het behandelplan staan.

Ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting

Deze begeleiding richt zich op het handhaven van de zelfredzaamheid en op integratie in de samenleving. De begeleiding is gericht op de beperkingen als gevolg van de stoornis. Deze begeleiding is deel van het zorgprogramma als integraal onderdeel van verblijf.