Behandeling

Er zijn verschillende soorten behandelingen.

Communicatieve behandeling

Iedere vorm van behandeling waarbij communicatie het belangrijkste instrument is om tot minder klachten te komen. Het werd wel gespreksbehandeling genoemd, maar het biedt ook ruimte voor elektronische, schriftelijke en non-verbale communicatie. We onderscheiden de volgende groepen:

Op deze activiteiten schrijft u alle daarmee samenhangende patiëntgebonden tijd.

Farmacotherapie

Dit is de medicamenteuze behandeling van psychiatrische en somatische aandoeningen (zowel klinisch als ambulant). Op deze activiteit schrijft u de directe en indirect patiëntgebonden tijd.

Fysische therapie

Dit is behandeling met fysische stimuli zoals elektriciteit of magnetische golven die op de hersenen zijn gericht. De volgende vormen zijn opgenomen:

De behandelaren registreren de patiëntgebonden tijd op deze activiteiten. Bij electroconvulsietherapie zitten de materiële kosten en de inzet van beroepen die niet voorkomen op de dbc-beroepentabel (bijvoorbeeld anesthesist, verkoeververpleegkundige) in de verrichting/behandeling ect.

Vaktherapie

Vaktherapie wordt uitgeoefend door beeldende, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapeuten die een erkende opleiding tot een vaktherapeutisch beroep hebben.

Fysiotherapie

Het betreft fysiotherapie ter behandeling van de ggz-stoornis. Deze activiteiten zijn ook terug te vinden in de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie

Ergotherapie

Dit betreft ergotherapie ter behandeling van de ggz-stoornis. Deze activiteiten zijn ook terug te vinden zijn in de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie.