Diagnostiek

Alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek onderscheiden we de volgende activiteiten:

 1. Intake/screening: alle (gespreks)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.
 2. Verwerven informatie van eerdere behandelaars.
 3. Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
 4. Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
 5. Psychiatrisch onderzoek.
 6. Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).
 7. Orthodidactisch onderzoek.
 8. Vaktherapeutisch onderzoek.
 9. Lichamelijk onderzoek.
 10. Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). U registreert de patiëntgebonden tijd die u besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.
 11. Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid.
 12. Overige diagnostische activiteiten.

Op deze activiteiten schrijft u alle daarmee samenhangende direct en indirect patiëntgebonden tijd.