Direct patiëntgebonden tijd

De tijd waarin u voor diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan (geen 24-uurscontinuïteitszorg) contact heeft met de patiënt of met diens familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem).