DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Toelichting vooraf

Spelregels DBC-registratie GGZ

Dit zijn de regels die gelden voor de DBC-registratie in 2013. De regels zijn bedoeld als handleiding voor iedereen die in de tweedelijns curatieve ggz met DBC-registratie te maken heeft. U werkt bijvoorbeeld in een ggz-instelling, in een zelfstandig gevestigde praktijk of op een PAAZ- of PUK-afdeling.

N.B. De spelregels zijn een instructie voor de DBC-registratie. Datgene wat er in de regeling DBC's gespecialiseerde GGZ is opgenomen, uitgeleverd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is leidend.

Afdrukken