DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen DBC: Wanneer?

Een initiële DBC en een vervolg-DBC kunnen geopend worden. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een reeds afgesloten DBC te heropenen. Hierbij spelen de openingsdatum en sluitdatum van de DBC een belangrijke rol. In de volgende onderdelen worden deze mogelijkheden besproken.

Afdrukken