DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen DBC: Wat?

Binnen de DBC-systematiek wordt een onderscheid gemaakt tussen de termen “initiële DBC”, “vervolg-DBC”, “crisis-DBC” en “zorgtraject. Voor een goed begrip zijn deze termen hieronder uitgelegd.

Zorgtraject en DBC’s

Initiële DBC

Een initiële DBC is de DBC die een hoofdbehandelaar opent voor een eerste of nieuwe zorgvraag van een patiënt. De initiële DBC is altijd de eerste DBC binnen een zorgtraject.

Vervolg-DBC

Een vervolg-DBC is een DBC die volgt op een initiële DBC of een voorgaande vervolg-DBC, in het kader van dezelfde primaire diagnose.

Crisis-DBC

Een crisis-DBC is een DBC die een behandelaar opent als er sprake is van een crisisinterventie bij een patiënt.

Zorgtraject

Een initiële DBC met eventueel één of meerdere vervolg-DBC’s vormen samen het zorgtraject. Dit zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.

Afdrukken