DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen DBC: Wie?

Als er sprake is van het openen van een initiële DBC en een vervolg-DBC, naar aanleiding van een verwijzing naar de tweedelijns curatieve ggz, kan iedereen onder verantwoording van de hoofdbehandelaar een DBC openen.

! Let op: het openen van een DBC is een administratief gegeven, maar de hoofdbehandelaar is en blijft verantwoordelijk voor het openen van een DBC1.

1) Aangezien de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor het openen van een DBC, wordt in de rest van het document aangegeven dat de hoofdbehandelaar de DBC opent, in gedachten houdende dat het een administratieve handeling is.

Afdrukken