DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Samenvatting

Voordat de DBC wordt geopend moet een zorgtraject worden gestart.

De openingsdatum van de DBC is gelijk aan de datum waarop de eerste patiëntgebonden activiteit plaatsvindt, met uitzondering van enkele vervolg-DBC’s. Bij de volgende vervolg-DBC’s is de openingsdatum gelijk aan de dag na het sluiten van de voorafgaande DBC:

 • (Langdurig periodieke) controle (201)
 • Voortgezette behandeling (202)
 • Uitloop (203)

In de volgende gevallen moet een initiële DBC worden geopend:

 • De patiënt is voor het eerst in zorg bij de instelling;
 • De patiënt heeft voor het eerst zorg nodig voor een bepaalde diagnose;
 • De patiënt komt terug in zorg en de vorige DBC is langer dan 365 dagen geleden gesloten;

In de volgende gevallen moet een vervolg-DBC worden geopend:

 • De lopende DBC staat 365 dagen open. Openingsdatum vervolg-DBC is dan dag 366;
 • De patiënt komt terug in zorg binnen 365 dagen na openen van de vorige DBC, én het gaat niet om een voortzetting, maar om een terugval. Indien er sprake is van een terugval moet zorgtype exacerbatie/recidive (204) worden geregistreerd;
 • De patiënt komt terug in zorg binnen 365 dagen na sluiten van de voorafgaande DBC, waarbij de behandelaar in elk geval directe tijd wil schrijven;
 • De patiënt komt terug in zorg binnen 365 dagen na sluiten van de voorafgaande DBC en de behandelaar wil alleen indirecte tijd schrijven. Dat kan alleen voor de zorgtypen:
  • (Langdurig periodieke) controle (201)
  • Voortgezette behandeling (202)
  • Uitloop (203)
 • De patiënt wordt overgenomen van een andere instelling nadat de behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd. Voorwaarde is dat de afgesloten second opinion DBC een diagnose bevat.

In de volgende gevallen moet een DBC worden heropend:

 • Als er nog indirecte tijd moet worden geschreven;
 • Als de patiënt terug in zorg komt en het niet gaat om een terugval, maar om een voortzetting.

Voorwaarde is dat er maximaal 365 dagen sinds de openingsdatum van de DBC verstreken zijn (aangezien een DBC maximaal 365 mag openstaan).

Afdrukken