DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Toelichting vooraf

Dit hoofdstuk omschrijft het verschil tussen zorgtrajecten en DBC’s, wie een DBC mag openen, en wanneer hij een initiële DBC, vervolg-DBC (of crisis-DBC) moet openen. Ook komt aan bod wanneer een DBC heropend moet worden.

Afdrukken