DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Samenvatting

Bij het sluiten moet een van de volgende vijf redenen worden geregistreerd:

  • Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar
  • Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen
  • In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld
  • Afsluiten DBC administratief of vanwege openen vervolg-DBC
  • Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang

Een DBC moet gesloten worden indien:

  • De maximale looptijd is bereikt
  • De situatie van de patiënt verandert, waardoor de behandeling niet voortgezet kan worden (bijvoorbeeld doordat de patiënt langdurig niet is op komen dagen);
  • De patiënt is doorverwezen;
  • De behandeling is gestopt;
  • De bekostigingssystematiek van de behandeling wijzigt;
Afdrukken