DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten DBC: Wanneer?

In de volgende situaties moet de hoofdbehandelaar de DBC sluiten:

Een DBC sluiten bij het bereiken van de maximale looptijd

Als de maximale looptijd van de DBC is bereikt, moet de hoofdbehandelaar de DBC sluiten en, als dat nodig is, een nieuwe DBC openen. Een DBC mag nooit langer dan 365 dagen openstaan.

Een DBC sluiten als de situatie van de patiënt verandert

Als de situatie van de patiënt verandert, moet de hoofdbehandelaar de DBC sluiten:

  • De patiënt is overleden. De hoofdbehandelaar moet de DBC in dit geval sluiten op de dag van overlijden.
  • De patiënt is verhuisd naar een andere regio en niet meer is bereid om te reizen voor de behandeling.
  • De patiënt is langdurig niet op komen dagen.
  • De patiënt heeft 365 dagen geen zorg ontvangen.

Een DBC sluiten omdat de patiënt is doorverwezen

Als de behandelaar de patiënt voor de behandeling van een primaire diagnose doorverwijst naar een andere instelling of praktijk, moet hij de lopende DBC sluiten.

Een DBC sluiten omdat de behandeling stopt

Als de behandelaar en patiënt in overleg besluiten dat het behandeltraject is beëindigd, moet de behandelaar de lopende DBC sluiten.

Een DBC sluiten in geval van een administratieve verandering

Als er sprake is van een andere bekostigingssystematiek, moet de behandelaar de DBC sluiten.

Een DBC sluiten na second opinion of crisis

Als er sprake is van second opinion of crisis kan een behandelaar de DBC sluiten zonder dat er een diagnose is ingevuld.

Een DBC voortijdig sluiten zonder diagnostiek en behandeling

Een DBC kan voortijdig worden gesloten als een patiënt na de intake niet in zorg komt.

Afdrukken