DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten DBC: Wat?

Bij het sluiten van een DBC moet de reden van afsluiten worden gegeven. Hierbij moet één van de volgende vijf redenen worden geregistreerd:

1) Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar

Bij het overlijden van een patiënt, verhuizen, einde vergoeding langdurige no show of als de patiënt is 365 dagen niet meer in zorg is geweest, dient de DBC afgesloten te worden met afsluitreden 1. Behalve de DBC dient ook het zorgtraject te worden gesloten. In geval van overlijden van de patiënt dient de DBC op de datum van overlijden te worden gesloten. Het is niet toegestaan nog indirect patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.

2) Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen

Wanneer een patiënt voor dezelfde primaire diagnose wordt terug- dan wel doorverwezen naar een andere instelling of praktijk, dient de DBC afgesloten te worden met afsluitreden 2. Naast de DBC dient ook het zorgtraject te worden gesloten.

3) In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld

Wanneer de hoofdbehandelaar en patiënt in onderling overleg besluiten dat het behandeltraject voor de betreffende primaire diagnose is beëindigd, dient de DBC afgesloten te worden met afsluitreden 3. Behalve de DBC dient ook het zorgtraject te worden gesloten.

4) Afsluiten DBC administratief of vanwege openen vervolg-DBC

Deze afsluitreden is van toepassing in een van de volgende twee situaties:

  • Wanneer de DBC na 365 dagen nog openstaat en verlengd moet worden omdat de zorg langer dan 365 dagen duurt, er dient een vervolg-DBC te worden geopend na sluiten van de huidige DBC.
  • Wanneer de DBC gesloten moet worden in verband met overgang naar een andere bekostigingssystematiek

5) Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang

Deze afsluitreden is van toepassing wanneer de zorg na pré-intake, intake of diagnostiek wordt beëindigd. De DBC kan in dit geval zonder weergave van een diagnoseclassificatie afgesloten worden.

Afdrukken