DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten DBC: Wie?

Iedereen met toestemming van de hoofdbehandelaar mag een DBC sluiten.

Bij het afsluiten van een DBC moet de hoofdbehandelaar deze controleren (of laten controleren onder zijn of haar verantwoordelijkheid) op de volgende punten:

  • De DBC is ingevuld conform de spelregels
  • De DBC bevat de juiste informatie
  • De typering is ingevuld
  • De diagnose is ingevuld
  • De GAF-score is ingevuld

Indien één of meer van bovenstaande punten niet of niet correct is ingevoerd mag de DBC niet worden afgesloten.

! Let op: in een aantal situaties kan een DBC worden gesloten zonder diagnose.

Afdrukken