DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

Er zijn verschillende financieringsstromen die het mogelijk maken geestelijke gezondheidszorg in de tweede lijn te bekostigen. Binnen deze financieringsstromen wordt een onderscheid gemaakt tussen geestelijke gezondheidszorg gericht op (langdurige) chronische problematiek en geestelijke gezondheidszorg gericht op korter durende zorg met genezing als doel. Het laatste type zorg heet ook wel curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz). De systematiek van registratie en bekostiging voor curatieve ggz is de DBC-systematiek.

Dit document gaat over de DBC-systematiek en de regels die gelden voor het registreren van activiteiten en verrichtingen. Specifieke zaken die niet geregistreerd kunnen worden op basis van de DBC-systematiek zijn:

Zorg na overlijden van patiënt

Zorg die is geboden na de overlijdensdatum van de patiënt, bijvoorbeeld het afronden van een dossier, mag niet geregistreerd worden op een DBC. Deze activiteiten worden volgens de Zorgverzekeringswet namelijk niet vergoed door de verzekeraar, omdat ze niet bijdragen aan de genezing van de patiënt.

Openbare ggz

Zorg die is uitgevoerd in het kader van de openbare ggz, waarbij het gaat om preventie en zorg die niet voortkomt uit een individuele en vrijwillige zorgvraag, mag niet geregistreerd worden op een DBC.

Collectieve preventie en dienstverlening

Zorg die is geboden in het kader van collectieve preventie en dienstverlening, zoals het voorlichten van jongeren over psychiatrische klachten, mag niet geregistreerd worden op een DBC.

Lang verblijf

Een verblijf in een instelling van een aaneengeschakelde periode tot en met 365 dagen valt onder de Zorgverzekeringswet (artikel 2.10 Bzv)1. Duurt de opname langer dan 365 dagen, dan valt dit onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

1) Wanneer er tijdens de opnameperiode een onderbreking plaatsvindt van hoogstens 30 dagen, tellen deze niet mee voor de berekening van 365 dagen. Voor nadere regelgeving, zie www.cvz.nl.

Forensische zorg

De systematiek bedoeld voor de bekostiging van forensische zorg onder het strafrechtelijk kader (fz) valt niet onder de systematiek voor de bekostiging van curatieve ggz middels de DBC-systematiek. Voor de fz gelden aparte registratieregels. Zorg die wordt opgelegd in het kader van Jeugdstrafrecht valt echter wel onder de DBC-systematiek van de ggz.

Afdrukken