DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2013

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Toelichting vooraf

Dit hoofdstuk beschrijft wat het typeren van een DBC inhoudt, wie een DBC mag typeren en wanneer hij een DBC moet typeren.

Afdrukken